Organisationsbestyrelsens klumme

Organisationsbestyrelsen har vedtaget mål for effektiviseringen i fsb. 

I fsb passer vi på huslejen. Målet er, at den kan holdes i ro eller sættes ned. Og det er derfor vi effektiviserer. Effektivisere ved at være sparsommelige og effektivisere ved at optimere arbejdsgangene internt i fsb, så vi kan sikre den bedst mulige service.

Det er alle boligorganisationer i hele landet, som skal effektivisere og tilsammen skal vi spare 1,5 mia. kr. i perioden 2014-2020. Det har regeringen, KL og vores brancheorganisation BL – Danmarks Almene boliger aftalt. For fsb betyder det, at vi skal spare mindst 2 pct. om året, og det er det organisationsbestyrelsen nu har fastsat nogle konkrete mål for:

fsb skal være med til at passe på huslejen og vi vil:

  • Nedsætte alle afdelingers driftsudgifter frem til 2020/2021 gennem anvendelse af mere digitalisering, udbud, driftsfællesskaber, bedre arbejdsgange og planlagt bygningsdrift.
  • Fortsat give plads til forskellighed og forskellige serviceniveauer i boligafdelingerne.
  • Øge bevidstheden hos beboerne om, hvad de selv kan gøre for at passe på huslejen.
  • Uændret administrationsbidrag gennem mere effektive arbejdsgange, administration af flere lejemål pr medarbejder og digitalisering.

Arbejdet med at få opfyldt vores mål for effektivisering er allerede i fuld gang. Men det er vigtigt at alle gode ideer kommer frem. Derfor er administrationen i øjeblikket på rundtur hos de afdelingsbestyrelser, der ønsker det. I organisationsbestyrelsen tror vi på, at det er en god øvelse at kigge os selv efter i sømmene og sammen se på, hvordan vi gør fsb endnu mere effektiv.