Inspirationsdag, hvad og hvorfor

Organisationsbestyrelsen indbyder til ”Inspirationsdag for beboervalgte i fsb”. Invitationen er lige landet i din indbakke

Repræsentantskabet, fsb’s øverste myndighed, vedtog i november 2016, at der fremover kun skal holdes et repræsentantskabsmøde om året i fsb. Tendensen er, at færre og færre kommer til repræsentantskabsmøderne, så der skal prøves noget helt andet. Noget, hvor det stadig er muligt for de beboervalgte i fsb at mødes og få inspiration fra hinanden, dele erfaringer og skabe netværk. Den mulighed må ikke forsvinde, det ligger organisationsbestyrelsen meget på sinde.

Og her kommer inspirationsdagen ind i billedet. Organisationsbestyrelsen forpligtede sig nemlig over for repræsentantskabet til at prøve at holde en inspirationsdag for alle beboervalgte i fsb. Oplægget var, at dagen skal være en form for eksperimentarium, hvor man gennem oplæg, workshops, udflugter ol. kan hente inspiration og netværke og udveksle erfaringer på tværs af afdelinger. Alt sammen med det formål at udvikle boligafdelingerne, men også hele fsb.

Inspirationsdagen er lørdag den 4. november 2017. Glæd dig, det bliver en spændende dag, hvor du kan besøge mini-messen eller deltage i workshops om emner, der er relevante for afdelingsbestyrelser og beboere i fsb. Emnerne er fx udbud, servicekoncepter, sociale fællesskaber, klagesager, effektivisering, affald, udlejning, nybyggeri, renoveringer, digitale afdelingsmøder mv. Der vil også være inspiration udefra, et spændende oplæg om, hvordan det er at vokse op i et boligkvarter, hvor man etnisk adskiller sig fra flertallet. Og så vil nogle af de politikere, der stiller op til kommunalvalget debatterer almene boliger i København.

Vi i organisationsbestyrelsen håber at se rigtig mange af jer.

Program og tilmelding