Organisationsbestyrelsens klumme

Organisationsbestyrelsen har vedtaget en handlingsplan for 2017. 

Handlingsplan 2017. I den beskrives hvilke aktiviteter der helt overordnet skal arbejdes med i det kommende år i fsb. Nogle af aktiviteterne er der arbejdet med i flere år, og nogle er helt nye. Sådan er det hvert år, og med de nyeste tiltag i årets handlingsplan vil organisationsbestyrelsen gerne justere en anelse på retningen for udviklingen af fsb, blandt andet i forhold til nybyggeri.

Vi brænder meget for nybyggeri. Vi er allerede i gang med meget spændende nybyggeri rundt om i København og på Frederiksberg. Men vi vil gerne bygge endnu mere. Derfor har vi besluttet, at vi fremover ikke kun vil bygge i København, men gerne i hele Storkøbenhavn – hvis det er muligt.
Samtidig vil vi gerne have, at fsb’s udbud af boliger er så mangfoldig som muligt. Derfor skal vi måske til at prioritere at bygge noget af det, vi ikke har så meget af i forvejen. Det kunne være flere rækkehuse eller boliger tilpasset forskellige boformer. Vi vil også gerne se på, om der kan etableres nye boligafdelinger, hvor beboerne inddrages mere i løsningen af de daglige driftsopgaver. Dette har der hidtil ikke været traditionen for i fsb’s boligafdelinger, men alt i alt handler det om, at vi gerne må gå foran og tænke nyt.

En anden ting, der ligger os meget på sinde, er beboerne og beboerdemokratiet. Det afspejler handlingsplanen også. Der skal nu endnu mere fokus på god kommunikation til beboere, beboervalgte og boligsøgende. Og så skal vi gøre mere for at fortælle og dele alle de gode historier om beboerdemokratiet, og beboeres mulighed for at få indflydelse, som vi ved er derude.

Handlingsplanen indeholder en del andre aktiviteter, så vil du vide mere, så læs handlingsplan 2017. 

Hent handlingsplan 2017 (åbner i pdf)