Organisationsbestyrelsens klumme

God jul og godt, effektivt nytår fra organisationsbestyrelsen

2017 er snart slut. Derfor er det oplagt, at vi i organisationsbestyrelsens sidste klumme i år ser tilbage på det år, der er gået. Og så løfter vi også blikket og ser en smule fremad.

2017 har været et begivenhedsrigt år. I organisationsbestyrelsen har vi blandt andet sagt ja til nye fsb-byggerier, og vi har besluttet at arbejde for, at fsb også kommer til at bygge uden for det centrale København. Vi har støttet en del renoveringsprojekter, da det er vigtigt, at vores eksisterende byggeri både er attraktivt for os som bor i fsb nu, og forhåbentlig i mange år fremover, og for nye beboere, som kommer til om 10, 20, 30 år. Der er også kommet en revideret Boligsocial strategi, der viser, hvad vi ønsker os af det boligsociale arbejde i fsb.

I 2017 var organisationsbestyrelsen også på studietur. Turen gik til Wien og med hjem i bagagen kom blandt andet masser inspiration til, hvordan der kan etableres tagboliger i eksisterende byggerier. Det var der talrige gode eksempler på i Wien.

Men et tema har dog fyldt særlig meget i det forgangne år - effektivisering. Vi har gang på gang fortalt historien om, at Regeringen, Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening har indgået en aftale om, at driften i den almene boligsektor skal være mere effektiv. I fsb skal vi spare ca. to procent om året frem til 2020, kort sagt ’Vi skal passe på huslejen’.
 
Vi har allerede sparet mange penge ved at lave udbud og indkøbsaftaler på forskellige områder, men der er et stykke vej endnu. Derfor bliver effektiviseringer helt sikkert et tema også i 2018. I foråret skal der fastsættes mål for, hvor de enkelte afdelinger kan effektivisere på deres drift, dvs. på de fælles udgifter til fx vand og el, beboerlokaler, aflønning af ansatte, istandsættelse og vedligehold. Organisationsbestyrelsen ser frem til tæt dialog og samarbejde med afdelingsbestyrelserne om sammen at passe på huslejen. Og vi ser frem til et spændende 2018.