Organisationsbestyrelsens klumme

Organisationsbestyrelsen vil på repræsentantskabsmødet i november stille en række forslag til ændringer af fsb’s vedtægter. 

På det kommende repræsentantskabsmøde stiller vi fra organisationsbestyrelsens side en række forslag til ændringer af fsb’s vedtægter. En af de ting vi foreslår er, at der kun skal være ét repræsentantskabsmøde fremover. Forventningen er, at flere vil komme til mødet, når alle de vigtige beslutninger, der skal tages af repræsentantskabet, er samlet på et betydende møde, herunder valg til organisationsbestyrelsen og aktivitetsudvalget. Vi mener, der er behov for at prøve noget nyt, som forhåbentlig kan vende de seneste års tendens til, at færre og færre deltager på repræsentantskabsmødet. 

Men vi foreslår ikke at afskaffe repræsentantskabsmødet uden at noget andet træder i stedet. Det er nemlig vigtigt, at fsb’s beboervalgte kan mødes og inspirere hinanden, dele erfaringer og netværke. Derfor skal det tilbageværende møde i repræsentantskabet suppleres både med det efterhånden kendte fælles sektionsmøde, samt en inspirationsdag/ weekend, hvor beboervalgte kan mødes til oplæg, workshops, udflugter og lignende på tværs af deres afdelinger.

En anden ændring til vedtægten, vi foreslår, er, at organisationsbestyrelsen fremover kun består af beboervalgte (det samme antal som nu, nemlig ni). Bliver dette vedtaget, vil de to medarbejderrepræsentanter ikke længere være med i organisationsbestyrelsen. I dag deltager tre administrative ledere i bestyrelsesmødet, og det er dem, der bringer synspunkter og beslutninger fra mødet tilbage i organisationen. Og både i det daglige og i det såkaldte Virksomhedsnævn (andre steder kaldet samarbejdsudvalg), hvor tillidsmænd og ledelse mødes, er der gode muligheder for dialog om de rammer, den politiske ledelse stikker ud.

Arbejdet i organisationsbestyrelsen har også udviklet sig gennem de senere år. I dag behandler vi som oftest sager om den overordnede udvikling af og prioritering i den daglige drift i fsb. Derfor har vi valgt at foreslå en fremtidig bestyrelse kun bestående af beboervalgte.

Vi ser frem til nogle spændende drøftelser af de to nævnte forslag, de øvrige forslag til ændring af vedtægterne og alle de andre punkter på dagsordenen, når vi mødes til møde i repræsentantskabet den 7. november i IDA mødecenter. Første indkaldelse til repræsentantskabsmødet er netop udsendt til fsb’s 246 repræsentantskabsmedlemmer.