Organisationsbestyrelsens klumme

Organisationsbestyrelsen vil sikre, at alle fsb’s boligafdelinger har mulighed for at holde digitale afdelingsmøder - hvis beboerne ønsker det.

I kan gøre, som I plejer. Eller I kan prøve noget nyt. Det nye er at holde digitalt afdelingsmøde, hvor der inden afdelingsmødet kan stilles og debatteres forslag på afdelingens hjemmeside. Beboere kan også stille op til afdelingsbestyrelsen og præsentere sig selv på hjemmesiden.

At mødes, det ved vi, er vigtigt for mange beboere. Og det fysiske møde, det skal I stadig holde, også selvom I har valgt at holde digitalt afdelingsmøde. Til gengæld har beboerne mulighed for at stemme digitalt efter afdelingsmødet.

fsb er gået foran i forhold til at afprøve den nye måde at holde afdelingsmøde på. Ønsket var at se, om et digitalt afdelingsmøde kunne få flere til at deltage. Det kan det, er konklusionen.
I organisationsbestyrelsen har vi med interesse fulgt afprøvningen af de digitale afdelingsmøder, og at det har vist sig, at det har fået flere til at deltage i beboerdemokratiet, synes vi er interessant. Derfor har vi besluttet, at digitale afdelingsmøder skal være en mulighed for alle. Det betyder, at de udgifter, der er ved at holde sådanne møder, dem betaler fsb i de kommende to år. Når de to år er gået, så ser vi på det igen.

Nu er muligheden der, men vil I prøve noget nyt – at holde digitale afdelingsmøder – kræver det, at afdelingsbestyrelsen eller en beboer stiller forslag om det på afdelingsmødet.