Hvad taler organisationsbestyrelsen om?

Bannerklumme3

En gang om måneden i kælderen hos fsb på Rådhuspladsen mødes en flok vidt forskellige mennesker til møde i organisationsbestyrelsen, hvor de drøfter og tager seriøse beslutninger om fsb’s udvikling og daglige drift. Det er nemlig det, der er deres opgave - fsb’s bestyrelse.   

En af de beslutninger, fsb’s bestyrelse har truffet, er, at de vil skrive en klumme. Beboere og beboervalgte i fsb skal have mere viden om, hvad organisationsbestyrelsen taler om på møderne, og hvad der bliver besluttet. Og så er det også vigtigt, at de holdninger der ligger bag beslutningerne, er kendte. 

'Organisationsbestyrelsens klummer’ finder du her:

Vi skal passe på beboerdemokratiet (29. juni 2018)

Nye muligheder under taget (26. februar 2018)

Hundredvis af nye fsb-boliger på vej (2. januar 2018)

God jul og godt, effektivt nyt år ønsker organisationsbestyrelsen (21. december 2017)

Urimelige krav gør huslejen dyrere (16. november 2017)

Pas på huslejen (2. oktober 2017)

Inspirationsdag, hvad og hvorfor (8. september 2017)

Mål for effektiviseringen i fsb (29. maj 2017)

Handlingsplan 2017 (20. februar 2017)

Om digitale afdelingsmøder (7. februar 2017)

Om det såkaldte tryghedspartnerskab for Tingbjerg og Husum (27. januar 2017)

Om repræsentantskabsmødet efterår 2016 (17. november 2016)

Om forslag til ændringer af fsb's vedtægter (5. oktober 2016)