Organisationsbestyrelsen

fsb har en organisationsbestyrelse, som er den daglige, politiske ledelse i organisationen.

Mød medlemmerne

Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for organisationen og alle boligafdelinger og skal sørge for, at driften af fsb sker i overensstemmelse med regler og lovgivning.

Organisationsbestyrelsen tager de endelige beslutninger fx i forbindelse med køb og salg af fsb’s ejendomme, grundkøb, nybyggeri og godkendelse af boligafdelingernes regnskab og budgetter.

Organisationsbestyrelsen har 11 medlemmer. De 9 vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. 2 vælges af og blandt fsb’s medarbejdere.  

Du kan kontakte organisationsbestyrelsen ved at skrive til formand Steen Søndergaard Thomsen på formand@fsb.dk 

Bor du i fsb, kan du læse referater fra organisationsbestyrelsens møder på Min side.

Log ind på Min Side

Bannerklumme3

Læs organisationsbestyrelsens klumme 

I forretningsordenen for organisationsbestyrelsen kan du læse retningslinjerne for bestyrelsens arbejde.

Hent forretningsorden for organisationsbestyrelsen (åbner i pdf)

Læs også organisationsbestyrelsens arbejdsgrundlag (åbner i pdf)