Effektiviseringspulje

Mange af fsb’s boligafdelinger arbejder aktivt med at nedbringe omkostningerne til driften. En boligafdeling kan søge rentefrie lån til at lave forundersøgelser på forskellige områder, når man vil i gang med at effektivisere. Det har organisationsbestyrelsen besluttet. Der er derfor oprettet en effektiviseringspulje. Puljen udlåner op til 10 mio. kr. i 2018-19. 


Særligt fokus på renovation 

Effektiviseringspuljen dækker forskellige typer forundersøgelser, fx forundersøgelse af nye affaldsordninger eller plejeplaner ved udlicitering af større grønne områder. Det kan også være, at der er behov for at finde ud af, hvor meget der skal istandsættes, hvis lokaler skal omdannes til erhvervslejemål.

Puljen har særligt fokus på at nedbringe driftsudgifterne til renovation og fremme brugen af mere miljøvenlige affaldssystemer.

Hvis din boligafdeling vil høre mere om effektiviseringspuljen, så kontakt din driftschef. 


Rammer for effektiviseringspuljen

  • Effektiviseringspuljens overordnede formål er at støtte igangsætningen af forundersøgelser til reduktion af boligafdelingernes driftsudgifter.
  • Puljen har et særligt fokus på at nedbringe driftsudgifterne til renovation og fremme brugen af mere miljøvenlige affaldssystemer.
  • Organisationsbestyrelsen kan af puljen yde et rentefrit lån til en boligafdeling til forundersøgelser af effektiviseringstiltag, der kan reducere driftsudgifterne eller øge indtægterne i boligafdelingen.
  • Indstillinger til effektiviseringspuljen skal godkendes i organisationsbestyrelsen.
  • Lånet indarbejdes i projektøkonomien og tilbagebetales derved. Iværksættes projektet ikke, bærer dispositionsfonden omkostningen til forundersøgelsen. Det vil sige, at såfremt projektet ikke viser sig rentabelt, og/eller afdelingsmødet ikke godkender projektet, bærer dispositionsfonden udgiften.