Affaldsskakter lukket. 355.600 kr. til beboerne

En af de dyre poster i boligafdelingerne er affald. Særligt affaldsskakter kræver mandetimer. I Kantorparken i Emdrup har de lukket skakterne – og det sparer beboerne mange penge på.

Et lille stykke haveslange om låsen gør, at nøglen til skakten ikke kan bruges. Hvis skiltet ikke skulle være nok.

Foto  Flemming Falk Andersen

355.600 kr. om året. Så meget sparer beboerne i Kantorparken i Emdrup på, at deres affaldsskakter er lukket, og de i stedet skal ned med husholdningsaffald, ligesom de skal ned med pap, plastik, papir osv.

Arbejdsmiljø kom før pengene
-Skakterne har været lukket et års tid af hensyn til arbejdsmiljøet. I starten var der mange beboere, som syntes, at det var helt forfærdeligt. Men efterhånden som folk har fået forståelse for, hvorfor skakterne blev lukket, så er stemningen vendt, fortæller driftsleder i Kantorparken Flemming Falk Andersen.

To årsværk på skrald
I Kantorparken skulle personalet trække affaldscontainere op af kælderen med håndkraft. Der er ingen hjælpemidler på de stejle trapper. 110 containere på hver cirka 100 kg op - og lidt mindre ned - to gange om ugen. Det slider på kroppene. Læg dertil, at det er giftigt arbejde, som kræver masker, handsker, bad osv. ja, så er det arbejde, der koster stort i mandetimer. Helt konkret to årsværk i Kantorparken med 543 boliger.

Beboernes beslutning
Det er beboerne, der på et afdelingsmøde i januar besluttede at lukke skakterne i stedet for at få en ny skaktløsning. fsb’s miljøkonsulenter og landskabsarkitekter har udviklet affalds-løsninger sammen med boligafdelingen, så der kommer pæne affaldsøer i nærheden af, hvor folk bor. Den udgift er indeholdt i regnestykket.

08. marts 2018 | Af Marianne Bjerborg, mab@fsb.dk