Ny struktur og nyt blod i aktivitetsudvalget

En række kurser med tilfredse beboere og en ny uddannelse for fsb’s afdelingsbestyrelser. Det har været et konstruktivt år i fsb’s aktivitetsudvalg, kunne deltagerne på årets repræsentantskabsmøde erfare. Et nyt medlem og to suppleanter blev valgt til udvalget.

Til efteråret kommer der kurser om kurser om det gode naboskab og et foredrag med Özlem Cekic om, hvordan man skaber forståelse for hinanden. Og så gentager vi endnu engang det populære kursus Førstehjælp, hjertestarter og brandslukning', fortalte medlem af aktivitetsudvalget Bodil Schou Madsen.

Foto  Anne Warrer Poulsen

Medlem af repræsentantskabet Bodil Schou Madsen har siddet i fsb’s aktivitetsudvalg gennem flere år. Hun fortalte på talerstolen om tilfredse deltagere på fsb’s kurser:

- Deltagerne har generelt været tilfredse med de afholdte kurser. Det er vi glade for. Desværre er det også sådan, at der kommer en del afbud op mod den dag, hvor et kursus bliver holdt. Værre er, at nogle slet ikke møder op. Det er dyrt og tager pladsen fra andre.

Også fsb’s nye uddannelse for beboervalgte blev nævnt:

- De, som indenfor de seneste fem år er blevet valgt som nye medlemmer af en afdelingsbestyrelse, får snart et tilbud om at komme på en bestyrelsesuddannelse, som er bygget op af flere moduler. 


Fire årlige møder skal give mere dynamik
Medlem af organisationsbestyrelsen Jean Thierry har det seneste år været tovholder/formand for aktivitetsudvalget. Jean Thierry fortalte om en ny struktur i udvalget, hvor to af årets møder er workshopmøder. Her skal udvalgets medlemmer arbejde med nye kursusideer, og hvordan de forskellige kurser skal udformes praktisk.

Derudover vil aktivitetsudvalget fremover holde yderligere to møder om året, hvor kursernes endelige udformning drøftes og godkendes. Det skulle gerne give en mere dynamisk måde at arbejde på. Jean Thierry afsluttede sin tale med en opfordring til at melde sig til udvalget. 


Valg til aktivitetsudvalget
Flere medlemmer af repræsentantskabet tog Jean Thierrys opfordring op. Efter repræsentantskabet havde været til stemme-tasterne, ser fsb’s aktivitetsudvalg som følger:

  • Bodil Schou Madsen (valgt af repræsentantskabet)
  • Olly H. Thorndahl (valgt af repræsentantskabet)
  • Rabia Sheikh Omar (valgt af repræsentantskabet)
  • Per Bauer Sørensen (valgt af repræsentantskabet)
  • Ibrahim Masri (valgt af sektion 1)
  • Poul Emil Hillerup (valgt af sektion 2)
  • Erik Østergaard (valgt af sektion 5)
  • Ole Silberg Johansen (1. suppleant)
  • Ditte Danielsen (2. suppleant)
  • Ledig (sektion 4)

 

Flere artikler fra årets repræsentantskabsmøde:

 

06. juni 2018 | Af kommunikationskonsulent Anne Warrer Poulsen, awp@fsb.dk