Ydelseskatalog og prisblad 2018

Hvad betaler I for over huslejen og hvor meget koster det, hvis I skal have mere? Det kan man se i vores ydelseskatalog og prisblad. De to dokumenter for 2018 er nu klar.

I ydelseskataloget kan du se, hvilke ydelser, der er med i administrationsbidraget, og hvilke, der kan tilkøbes.

Hvert år offentliggør fsb årets ydelseskatalog og prisblad.

Ydelseskataloget består af tre dele:

  • Basisydelser, der er de helt grundlæggende ydelser i forbindelse med økonomi, udlejning, husleje, administration mv., som alle boligafdelinger har krav på. Ydelserne bliver betalt over administrationsbidraget.
  • Tillægsydelser er de ydelser, som fsb’s administration leverer til afdelingen efter behov, fx i byggesager. Ydelserne betales særskilt, og skal leveres af fsb.
  • Ekstraydelser er de ydelser, hvor fsb’s administration har opbygget en særlig ekspertise, som afdelingen kan trække på. Ydelserne betales særskilt, og kan også købes hos andre leverandører. 

Ydelseskatalog 2018

Prisblad 2018

02. januar 2018 | Af Marianne Bjerborg, mab@fsb.dk