Hvad går huslejen til?

Der skal betales lån og skatter, personale, vedligehold og lys på stierne. Det er nogle af de ting, din husleje går til. Lær mere om, hvordan udgifterne fordeler sig.

Mere end en tredjedel af huslejen går til ejendomsskatter og til at betale af på lån.

Hver måned betaler du din husleje, og du har måske spekuleret på, hvad pengene bliver brugt til, og hvorfor du ikke kan slippe lidt billigere. Her kan du se, hvordan udgifterne fordeler sig for en gennemsnitlig beboer i fsb. Tallene er et gennemsnit for hele fsb, og fordelingen kan være lidt anderledes i din boligafdeling.

En tredjedel går til lån og skatter
En beboer i fsb betaler i gennemsnit 6.198 kr. pr. måned i husleje. De penge har vi fordelt ud på seks poster. Den største post er på hele 37 % eller ca. 2.300 kr. af den gennemsnitlige husleje. De penge går til at betale tilbage på de lån, der er taget til at købe grunden og bygge huset. Og så går de også til ejendomsskatter.

11 % går til at ejendommen er forsikret, der bliver fjernet skrald og lys på stier og i opgange samt vand- og varmeforbrug på fællesområderne.

En anden stor post, 31 %, går til at istandsætte lejligheder, når en beboer flytter ud. Mange af pengene i denne pulje går også til, at boligafdelingen sparer op til planlagt vedligeholdelse af ejendommen, så boligafdelingen ikke skal tage så store lån, når der skal skiftes tag, vinduer eller andet.

Der er sat penge af til sommerfesten
11 % går til personalet på ejendomskontoret, håndtering af affald, beboerservice i boligerne, trappevask, græsslåning og den slags.

6 % går til administration. Det er fx udlejning af boliger, huslejeopkrævning, varmeregnskaber og hjemmeside. Hvis afdelingsmødet beslutter at skifte badeværelser, bliver der også taget penge herfra, til at en medarbejder kan planlægge arbejdet og indhente tilbud fra håndværkere.

De sidste 4 % bliver brugt til meget forskelligt. Den årlige sommerfest og fastelavnsfest, udgifter til fælleslokaler og driften af vaskeriet indgår fx i denne pulje.   

Huslejefordeling Stor

08. februar 2018 | Af Mikael Bruun Andersen, man@fsb.dk