Effektiviseringsmål på vej til boligafdelingerne

I midten af marts sender organisationsbestyrelsen de endelige mål for effektivisering til den enkelte boligafdeling. Læs om processen her, der også indeholder en høringsfase.

Hvad koster det at stoppe affaldet i skakten i stedet for at bære det ned i gården? Kan der spares noget ved individuelle vand/varmemålere? Er det ok, at nogle lokaler står tomme det meste af tiden? Hvad koster beboerservice egentlig? Det er alle de spørgsmål og mange flere, boligafdelingerne skal forholde sig til i den kommende tid for at passe på huslejen.

Det er et nyt tiltag, at det er organisationsbestyrelsen, der skal fastsætte mål for, hvordan den enkelte boligafdelings driftsudgifter skal udvikle sig. Organisationsbestyrelsens mål for effektivisering er på vej ud til boligafdelingerne inden længe.


Sådan bliver processen for effektivisering: 

  • Bygningsgennemgangen er i gang i februar og slutter i midten af marts. Her bliver der bl.a. talt om de konkrete muligheder for at spare på huslejen. 
  • I midten af marts sender organisationsbestyrelsen de endelige effektivi­seringsmål ud til alle afdelinger. Målene er bl.a. fastsat på baggrund af den dialog, driftscheferne allerede har haft med boligafdelingen om mulige besparelser på efterårets driftsmøder og ved bygningsgennemgangen i år. 
  • Derefter bliver der en høringsfase, hvor organisationsbestyrelsen meget gerne vil have boligafdelingernes kommentarer til målene. Det skal ske inden den 9. april. Det er meningen at kommentarerne bl.a. skal være grundlag for en diskussion om effektivisering på det fælles sektions­møde den 12. april 2018.

 

Plads til forskellighed
Organisationsbestyrelsen har besluttet, at de enkelte afdelingers mål skal regnes ud som forskellen mellem afdelingens driftsudgifter i budget 2018 sammenlignet med det gen­nemsnitlige regnskab for boligafdelinger i København.

For organisationsbestyrelsen er det vigtigt, at der fortsat skal være plads til forskellighed i respekt for den enkelte boligafdeling. Derfor er målene ikke sat sådan, at man skal ramme udgiftsniveauet for København på hver enkelt driftskonto. Nej, det handler om at ramme det samlede effektiviserings­potentiale for på den måde at ligge på linje med boligafdelinger i København.


Alle skal bidrage
Selv om en boligafdeling klarer sig fint i sammenligning med det nuværende gennemsnit for København, er boligafdelingen stadig forpligtet til at kigge på eventuelle effektiviserings­muligheder og arbejde videre med at indarbejde dem i de kommende års budgetter.


Effektivisering er ikke nyt for fsb
Det er ikke nyt for fsb at tænke i effektiviseringsbaner for at passe på huslejen. Allerede i 2010 sendte fsb forsikring og revision i udbud. I årene efter fulgte en systematisk udarbejdelse af tilstandsvurderinger, indførelse af fælles indkøb, e-syn, eDrift, rammer for driftsfælleskaber og bygningsdrift i fokus - for blot at nævne noget. Desuden skal fsb’s administration håndtere 1000 nye lejemål med de samme ressourcer og uden at administrationsbidraget stiger. Administrationen har ud fra LEAN-principper også igangsat et arbejde for at optimere arbejdsprocesserne. Nu følger altså effektiviseringsmål for de enkelte boligafdelinger, der skal se på, om der er noget de kan klare sig uden eller have mindre af. Eller måske gøre på en helt anden måde.

 

12. februar 2018 | Af kommunikationskonsulent Birgitte Thorsen, bth@fsb.dk