Mere viden og mere beboerinvolvering

Renoveringen i Tingbjerg har fået medieomtale i dagbladet Information. I den forbindelse har fsb’s organisationsbestyrelse følgende udtalelse.

Tingbjerg I

Organisationsbestyrelsen udtaler:

Vi tager som beboere og medlemmer af organisationsbestyrelsen, klar afstand fra den udtalelse, som direktionen er citeret i Information for at sige: ”… at beboerne ikke skal blive ”forvirrede” af for mange oplysninger”.

Både som beboere og som organisationsbestyrelse, vil vi have fyldestgørende information i alle sager, og vi forventer, at direktionen i fsb sikrer, at det sker fremover.

Vi beboere skal altid involveres i de projekter og indsatser, der er omkring vores boliger. Det er det grundlag, organisationsbestyrelsen arbejder ud fra, og det er det grundlag, som fsb’s direktion skal arbejde ud fra.

Konstateres der ulovligheder eller svigt i forbindelse med arbejdet på vores boliger skal entreprenør og rådgiver stilles til ansvar.

Vi beder nu direktionen om en redegørelse for hvordan fsb fremover vil håndtere renoveringer, så vi kan undgå mangelfuld kommunikation til beboere og sager som dén i Tingbjerg.

København 3. april 2018

04. april 2018 | Af fsb's organisationsbestyrelse, formand@fsb.dk