Boligsocialt Sekretariat København


Mettegram
konsulent Mette Gram / 3376 8330 / 2489 2321 / bskbh@fsb.dk

analysekonsulent Sidsel Bredvig / 33768325 / 51445091 / bskbh@fsb.dk


Følg Boligsocialt Sekretariat København på LinkedIn


Om Boligsocialt Sekretariet København

Boligsocialt Sekretariat København er et fællessekretariat etableret af de københavnske boligorganisationer i 2016 med støtte fra Landsbyggefonden, Københavns Kommune og de involverede boligorganisationer.

Sekretariatets opgave er at sikre en effektiv styring på tværs af Københavns 14 boligsociale helhedsplaner. 
Styringen sker blandt andet gennem 6 boligsociale bestyrelser, der sikrer koordinering og prioritering af det boligsociale arbejde. 
En bydækkende boligsocial bestyrelse er ansvarlig for at følge den overordnede boligsociale udvikling på tværs af København, mens 5 bydelsbestyrelser følger fremdriften i helhedsplanerne i hver sin bydel henholdsvis Nørrebro, Amager, Bispebjerg, Tingbjerg-Husum og Vesterbro-Vigerslev-Valby-Kgs. Enghave.

Se illustration af strukturen i det boligsociale samarbejde i København

I Boligsocialt Sekretariat København betjener vi de boligsociale bestyrelser. Vi har til huse hos fsb og skal foreløbigt fungere i en 4-årig periode indtil 30. september 2020.

Sekretariatets kerneopgaver

  • Betjening af de boligsociale bestyrelser
  • Analyse af den boligsociale udvikling i boligområderne
  • Koordinering på tværs af helhedsplaner, boligorganisationer og Københavns Kommune

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv