Fleksible kriterier

Hvis du opfylder et eller flere af de såkaldte fleksible kriterier, kan du hurtigere få tilbudt en bolig.

Hvis du er på fsb’s venteliste, er det derfor en rigtig god ide at læse om de fleksible kriterier og sikre, at du er skrevet op med de rigtige kriterier hos os. Hvis du får tilbudt boliger, du ikke kan dokumentere, du er berettiget til, kan du ikke få boligen. Husk derfor altid at opdatere dine fleksible kriterier, hvis dine forhold ændrer sig. Du kan oplyse og rette dine fleksible kriterier på Min Side.

Det koster ikke ekstra at få fleksible kriterier på din opskrivning og du kan få fordel af fleksible kriterier både på intern og ekstern venteliste.

Ved hver boligafdeling her på hjemmesiden kan du læse, hvilke fleksible kriterier der gælder i den enkelte boligafdeling. Det er smart at skrive sig op til de boligafdelinger, som har de fleksible kriterier, du opfylder.

 

Kriteriet ’I arbejde’

For at få en bolig på det fleksible kriterie ’I arbejde’ skal du eller din samlever/ægtefælle have fast arbejde mindst 25 timer om ugen.
Vi accepterer også, hvis du - når du får tilbudt en bolig – kan fremvise en ansættelseskontrakt med jobstart senest to måneder efter du flytter ind.

Du skal dokumentere, at du opfylder betingelserne, når du får tilbudt en bolig, du ønsker. Det skal dokumenteres ved at vise:

 • ansættelseskontrakt
 • 3 måneders lønsedler (hvis du allerede er i arbejde)
 • selvstændige erhvervsdrivende og konsulenter skal vise dokumentation for CVR-registrering og omsætning i seneste regnskabsår.

I arbejde kan også være tidsbegrænsede ansættelser, vikaransættelser og job med offentligt løntilskud fx fleksjob på 25 timer. En elevstilling anses ikke som fast arbejde, men elever kan være omfattet af det fleksible kriterie under uddannelse.

Arbejdskriteriet giver fortrin i alle boligafdelinger undtagen Damstokkene i Rødovre.

Særligt for boligafdelingerne Bispeparken og Husumgård

Fra 10. september 2018 skal du eller din samlever/ægtefælle for at få en bolig på det fleksible kriterie ’I arbejde’ have fast arbejde mindst 36,5 timer om ugen.  

Du skal dokumentere, at du opfylder betingelserne, når du får tilbudt en bolig, du ønsker. Det skal dokumenteres ved at vise:

 • ansættelseskontrakt
 • 3 måneders lønsedler. 


Kriteriet ’Under uddannelse’

For at få en bolig på det fleksible kriterie ’Under uddannelse’ skal du være i gang med en SU-berettiget uddannelse eller omfattet af en uddannelsesaftale eller en lærlingekontrakt. Hvis din uddannelse består af enkeltfag, skal du have mindst 23 timer ugentligt - dog 17 timer hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig.

Du skal dokumentere dette, når du får en bolig, ved at vise:

 • dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om indskrivning.
 • kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, fx på grund af ferie, skal du dokumentere, at du begynder senest 2 måneder efter, du overtager boligen.

OBS! Studiekort er ikke tilstrækkelig dokumentation

Uddannelseskriteriet giver fortrin i alle boligafdelinger undtagen Damstokkene i Rødovre.


Kriteriet 'Under uddannelse - Bispebjerg' 

For at få en bolig på kriteriet ’Under uddannelse - Bispebjerg’ skal du være i gang med en SU-berettiget uddannelse eller omfattet af en uddannelsesaftale eller en lærlingekontrakt på et af disse uddannelsessteder:

 • Københavns Tekniske Skole, Nørrebro
 • Københavns Erhvervsakademi, Bispevej
 • Københavns Erhvervsakademi, Lygten 37
 • Københavns Erhvervsakademi, Lygten 16
 • Københavns Tekniske Skole, Emdrup
 • Danmarks Pædagoiske Universitetsskole, Århus Universitet, Tuborgvej 164, København

Hvis din uddannelse består af enkeltfag, skal du have mindst 23 timer ugentligt - dog 17 timer hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig.

Du skal dokumentere dette, når du får en bolig, ved at vise:

 • dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om indskrivning.
 • kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, fx på grund af ferie, skal du dokumentere, at du begynder senest 2 måneder efter, du overtager boligen.

Studiekort er ikke tilstrækkelig dokumentation

Kriteriet 'Under uddannelse - Bispebjerg' giver fortrin i disse boligafdelinger: DegnegårdenKlokkergårdenBispeparken og Birkebo.


Kriteriet ’Senior’

For at få en bolig på det fleksible kriterie ’Senior’ skal du eller din samlever være fyldt 62 år. Du skal bo i Københavns Kommune og frigive en større bolig i kommunen.

Når du får tilbudt en bolig, skal du:

 • fremvise bopælsattest for at dokumentere fast bopæl i kommunen.
 • dokumentere at du frigiver en større bolig ved at fremlægge BBR-udskrift eller kopi af gældende lejekontrakt/skøde.
 • dokumentation for din alder.

Senior-kriteriet giver fortrin i:

København N: Blågården og Ågården
København S: Fælledhaven og Præstevænget
København Ø/Hellerup: Haunstrupgård og Rymarksvænget

I nogle boligafdelinger skal man også være i arbejde eller pensionerede for at få bolig på dette kriterie.


Kriteriet ’Samlivsophør’

For at få en bolig på det fleksible kriterie ’Samlivsophør’ skal du bo i København og være blevet skilt, separeret eller være flyttet fra kæresten inden for det seneste år.  Du kan få fortrin med dette kriterie i indtil et år efter skilsmissen.  Hvis du efter et år ikke har fået en bolig, kan du ikke længere få fortrin med samlivsophørs-kriteriet – husk selv at fjerne kriteriet, når du ikke længere er berettiget.

Når du får en bolig, skal du:

 • vise skilsmisse/separationspapirer og bopælsattest.
 • hvis du ikke har været gift, skal du med en bopælsattest vise, at I har haft fælles bopæl i mindst et år forud for samlivsophøret. I skal have boet i København inden samlivsophøret.

I nogle boligafdelinger skal man også være i arbejde eller under uddannelse for at få bolig på dette kriterie.

Samlivsophør-kriteriet giver fortrin i:

København N: Hermodsgård, Prater og Ågården
København S: Irmelinen og Fælledgården (i Fælledgården skal du også være enten i arbejde eller under uddannelse for at få en bolig).

Husk at hvis du er lejer i fsb og skal skilles, så har du også mulighed for at lave en skilsmisseopskrivning. Læs mere om skilsmisseopskrivning

Sådan tilføjer du fleksible kriterier på din opskrivning

Du kan oplyse og rette dine fleksible kriterier på Min Side. 

Du kan sagtens skrive dig op uden at opfylde et fleksibelt kriterie og senere tilføje det på din opskrivning, hvis du eksempelvis får arbejde og derfor opfylder det fleksible kriterie om at være i arbejde. Husk altid at rette dine kriterier, hvis dine forhold ændrer sig.

Tjek dine fleksible kriterier på Min Side