Særligt hvis du skal skilles

Hvis du skal skilles, eller du og kæresten flytter fra hinanden, har du nogle særlige muligheder for at få en bolig. Mulighederne er lidt forskellige afhængigt af, om du bor i fsb i forvejen, eller om du ikke bor i fsb.

Hvis du bor i fsb og har hjemmeboende børn
Hvis du bor i fsb og du skal skilles eller flytte fra din kæreste, kan du skrive dig på fsbs’ interne venteliste med en såkaldt ’skilsmisseopskrivning’. Det gælder dog kun, hvis I har mindst et hjemmeboende barn under 18 år. 
Det koster 200 kroner, og opskrivningen gælder et år fra den dato, du skriver dig op. Når der er gået et år slettes din skilsmisseopskrivning. Hvis du ønsker at stå på fsb’s venteliste, skal du derfor skrive dig op igen.

Sådan gør du:

  • Log ind på Min Side på fsb.dk og betal for at skrive dig på venteliste
  • Skriv en mail til kundeservice@fsb.dk med oplysning om, at din opskrivning på ventelisten er en skilsmisseopskrivning. Husk at oplyse navn og fødselsdato eller interessentnummer, så kan vi nemmere finde dig i vores system.

Der er ikke særlig fortrinsret i forhold til andre personer på den interne venteliste. En ledig bolig udlejes til den person, der siger ja til boligen, og som har stået længst tid på ventelisten.

Vi anbefaler, at du tager imod det første tilbud om en bolig. Og du bør skrive dig op til boliger fra flere boligafdelinger, så dine muligheder er større.

Hvis du ikke bor i fsb, eller hvis du bor i fsb og ikke har hjemmeboende børn
Hvis du ikke bor i fsb i forvejen og du skal skilles eller flytte fra din kæreste, kan du skrive dig på fsb’s venteliste og få fortrin med det fleksible kriterie ’samlivsophør’ i indtil et år efter skilsmissen. Det kan du også hvis du bor i fsb men ikke har hjemmeboende børn. Hvis du efter et år stadig ikke har fået en bolig, kan du beholde din opskrivning, men den vil ikke længere have det fleksible kriterie. Du kan eventuelt få et andet fleksibelt kriterie tilføjet din opskrivning.

Læs om fleksibel udlejning

Sådan gør du:

  • Skriv dig op på fsb’s venteliste.
  • Log ind på Min Side og oplys hvilke fleksible kriterier du opfylder.

Vær opmærksom på at vi ikke har så mange boliger, der udlejes på det fleksible kriterie ’samlivsophør’, så hvis du er akut boligsøgende, er det en god ide, at du forsøger at få en ny bolig ad anden vej.

Samlivsophør-kriteriet giver fortrin i:

København N: Hermodsgård, Prater og Ågården
København S: Irmelinen og Fælledgården (i Fælledgården skal du også være enten i arbejde eller under uddannelse for at få en bolig).


Når du siger ja til en bolig, skal du dokumentere skilsmissen
Når du har sagt ja til en bolig, vil du blive bedt om at sende følgende dokumentation:

  • separations- eller skilsmissepapirer
  • en bopælsattest fra Folkeregisteret om, at du og din tidligere ægtefælle eller samlever begge har været tilmeldt jeres hidtidige adresse
  • dokumentation med fulde navn, fødselsdato og nuværende adresse på alle børn, som skal bo i boligen.
  • hvis du bor hos fsb i forvejen, skal du også indsende underskrevet overdragelseserklæring på tidligere bolig