Om afdelingsmøder

Alle boligafdelinger skal ifølge loven holde et årligt afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om det kommende års budget for boligafdelingen. Afdelingsmødet om budget skal holdes senest 30. september.

En boligafdeling kan også på et afdelingsmøde beslutte, at der skal holdes endnu et afdelingsmøde, hvor regnskabet sættes til afstemning.

Vælger afdelingsmødet i jeres boligafdeling at afholde to årlige afdelingsmøder, skal regnskabet forelægges på et afdelingsmøde inden den 31. maj.

En afdeling kan beslutte at supplere sit afdelingsmøde med digitale værktøjer. 

Læs om digitale afdelingsmøder


Ikke kun budget og regnskab

På afdelingsmødet kan andre emner vedrørende vilkårene for at bo i jeres boligafdeling også være på dagsordenen. Det kan fx dreje sig om

  • Renoveringer
  • Muligheden for at få nye køkkener eller badeværelser med kollektiv råderet
  • Vedligeholdelsesordning
  • Husorden
  • Aktiviteter for beboerne

På afdelingsmødet skal I også stemme om de forslag, der er stillet af enten afdelingsbestyrelsen eller andre beboere og være med til at beslutte, hvem der skal være med i afdelingsbestyrelsen.

Forslag skal stilles senest 14 dage inden mødet og distribueres til alle beboere en uge inden mødet.

Skabelon til forslag på afdelingsmødet (åbner i word)


Hvem kan deltage i afdelingsmødet
Alle myndige beboere i boligafdelingen har adgang til afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer, uanset hvor mange personer der bor i husstanden.


Ekstraordinært afdelingsmøde

Er der behov for det, kan der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde.

Særligt om ekstraordinære afdelingsmøder