Indkaldelse og udsendelse

Det er afdelingsbestyrelsen, der indkalder til et afdelingsmøde. fsb's administration hjælper gerne fx med at lave materialet til afdelingsmødet, trykke og omdele det til beboerne. Hjælpen er dækket af administrationsbidraget. Det vil sige, I ikke skal betale yderligere for hjælpen. Kontakt eventuelt dbj@fsb.dk

Indkaldelser til afdelingsmøder skal omdeles til samtlige husstande i boligafdelingen senest 4 uger før et afdelingsmøde.

Indkaldelsen skal tydeligt indeholde:

  • dagsorden med punkter
  • dato og tidspunkt for mødet
  • nøjagtig adresse og lokale
  • dato for indkaldelsen
  • oplysninger om hvor og hvornår eventuelle forslag skal afleveres


Udsendelser omdeles senest 1 uge før afdelingsmødet. Den skal indeholde, alt det materiale, som I skal bruge på afdelingsmødet, fx:

  • budget
  • regnskab
  • skriftlig beretning
  • alle forslag