Principper for dirigenter

Organisationsbestyrelsen har vedtaget en række grundlæggende principper for dirigenter i fsb. 

 • Der skal være fokus på, at det er afdelingsbestyrelsen, der er vært for afdelingsmødet.
 • Det skal under normale omstændigheder sikres, at der er uddelt stemmemateriale.
 • Der skal foreligge en forretningsorden.
 • Dørene kan lukkes på et nærmere givet tidspunkt, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, men det skal være annonceret på indkaldelsen.
 • Rollefordeling (hvem fremlægger hvad?) skal være aftalt inden mødets start. Det anbefales, at dirigenten holder formøde med afdelingsbestyrelsen og fsb’s udsendte.
 • Afdelingsmødet kan beslutte, at andre end beboere og repræsentanter for fsb’s ledelse kan deltage.
 • Den frie og åbne debat på et afdelingsmøde er central, og derfor bør lyd- og filmoptagelser som udgangspunkt ikke tillades.
 • Alle forslag, der er fremsat til et afdelingsmøde, skal behandles på mødet.
 • Ikke alle forslag kan sættes til afstemning. Behandling af et forslag kan fx være udsættelse til et senere møde, nærmere undersøgelse, henvisning til drift, beslutning under forudsætning af beslutning andet sted (organisations-bestyrelse, myndigheder etc.). Hvis der er tvivl, så sættes forslaget til afstemning.
 • Kun beboere, afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse kan fremsætte forslag til et afdelingsmøde.
 • Hvis der fremsættes ændringsforslag, som er så vidtgående, at det i realite-ten bliver et nyt forslag, kan endelig beslutning først finde sted på et efterfølgende møde.
 • Beslutning kan gøres betinget af økonomiske forudsætninger og/eller beslutning andre steder, som fx i en anden afdeling, i organisationsbestyrelsen, hos myndigheder.

Principperne er vedtaget af organisationsbestyrelsen i december 2015.