Efter et afdelingsmøde

Når der har været valg til afdelingsbestyrelsen, skal fsb bruge visse oplysninger om medlemmerne i afdelingsbestyrelsen. Derfor skal afdelingsbestyrelsen eller referenten lige efter mødet lave en liste med oplysninger om afdelingsbestyrelsens medlemmer – både nye og gamle. Vælger afdelingsmødet medlemmer til repræsentantskabet, skal dette også fremgå. Listen skal indeholde følgende oplysninger om alle medlemmer:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mail

Listen med oplysninger skal sendes til fsb på dbj@fsb.dk. I skal samtidig oplyse, hvornår I holder det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde.
Efter det konstituerende møde i afdelingsbestyrelsen skal I hurtigst muligt sende oplysningerne til fsb. Vælger I medlemmer til repræsentantskabet på det konstituerende møde, skal I samtidig sende oplysningerne om dette til fsb. 


Budgettets forside skal underskrives

Efter afdelingsmødet skal formanden for afdelingsbestyrelsen underskrive og datere budgettets forside, som driftschefen tager med sig. Alternativt kan den underskrevne forside sendes til fsb på dbj@fsb.dk


Referat fra afdelingsmødet til beboerne

Referatet fra et afdelingsmøde skal gøres tilgængeligt for beboerne senest 4 uger efter mødet.

Hvis en referent fra fsb’s referentkorps har skrevet referatet, vil formanden for afdelingsbestyrelsen og dirigenten modtage udkast til referat fra fsb til godkendelse. fsb sørger herefter for distribution til samtlige beboere og/eller referatet lægges på afdelingens hjemmeside, medmindre andet er aftalt med formanden for afdelingsbestyrelsen.

Find din boligafdelings hjemmeside