Ved bygningsgennemgang

Alle boligafdelinger skal én gang om året holde en bygningsgennemgang, hvor afdelingsbestyrelsen, driftschefen og driftslederen gennemgår bygninger og udearealer og planlægger det kommende års vedligeholdelse mm.  Det er driftschefen, der leder gennemgangen.

Formålet med gennemgangen
Formålet med bygningsgennemgangen er at registrere eventuelle skader og mangler, så afdelingsbestyrelsen kan være med til at planlægge og prioritere nye opgaver og vedligeholdelse af bygninger, grønne arealer osv. Det kan fx være

  • renovering af tag eller facader
  • maling af opgange
  • renovering af boligafdelingens beplantning
  • reparation/udskiftning af vinduer og døre


Nyanskaffelser er også et emne på bygningsgennemgangen

Har boligafdelingen brug for nyanskaffelser, aftaler I det på bygningsgennemgangen. Det kan fx være indkøb af

  • en ny traktor
  • vaskemaskiner
  • inventar til beboerlokaler


Servicekoncept gennemgåes enten på bygningsgennemgang eller på efterårets driftsmøde
Afdelingens servicekoncept gennemgås i fællesskab mellem driftschefen og afdelingsbestyrelse enten på bygningsgennemgangen eller på et driftsmøde i efteråret. 
I aftaler på hvilket af møderne, I gennemgår servicekoncepterne. 

Referat af bygningsgennemgangen
Efter bygningsgennemgangen modtager afdelingsbestyrelsen et referat og en '20-års-plan for planlagt, periodisk vedligeholdelse og fornyelse (PPV)'.


Budgettet justeres ud fra bygningsgennemgangen

Renoveringer, vedligeholdelse eller nyanskaffelser beskrives i det, man kalder ’afdelingens 20-års-plan for planlagt, periodisk vedligeholdelse og fornyelse’ (PPV).

Planlagte arbejder for året skal indarbejdes i boligafdelingens budget for det kommende år. fsb finder priser på de arbejder, I på bygningsgennemgangen aftaler, skal gennemføres. Priserne indarbejdes i det budgetforslag, fsb udarbejder.

Arbejdet med boligafdelingens budget