Når der skal laves regnskab

I december begynder arbejdet med at lave boligafdelingens årsregnskab. Rådighedsbeløb og aktivitetsmidler er en del af boligafdelingens årsregnskab. Derfor skal der indsendes regnskaber senest den 31. december.

Har jeres boligafdeling på et afdelingsmøde besluttet at afholde to årlige afdelingsmøder, skal regnskabet forelægges på afdelingsmødet om regnskab. Hvis afdelingsmødet har valgt en kritisk revisor, skal denne have revideret regnskaberne.

Læs om afdelingsmøder


Når afdelingsbestyrelsen skal godkende regnskabet
Har afdelingsmødet besluttet, at afdelingen ikke holder afdelingsmøde om regnskab, godkender afdelingsbestyrelsen driftsregnskabet på vegne af beboerne, og regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler forelægges på afdelingsmødet om buget. Se evt. fsb’s vedtægter § 16.

Afdelingsbestyrelsen modtager driftsregnskabet fra fsb og skal så behandle det. Kan regnskabet godkendes, returneres det i underskreven stand. Regnskabet skal retur til fsb senest den 31. maj.