Når der skal laves budget

I første del af året skal afdelingsbestyrelsen forberede næste års budget i samarbejde med fsb.

fsb laver et forslag til budget, som diskuteres på et budgetmøde. fsb indkalder til budgetmødet. På mødet deltager afdelingsbestyrelsen, boligafdelingens driftsleder og driftschef.

På mødet gennemgår I sammen fsb’s forslag til budget, og afdelingsbestyrelsen kan komme med forslag til ændringer og/eller tilføjelser til det.

fsb tilpasser budgettet og sender det færdige forslag til budget til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen forholder sig til det, og kan det godkendes, indstilles det til afdelingsmødet.

Læs mere om fremlæggelse af budget på afdelingsmødet

Der skal være balance i budgettet
Udgangspunktet for boligafdelingens budget er, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter. Det betyder, at hvis udgifterne stiger, så skal der være flere indtægter, hvilket betyder en huslejestigning.

I budgettet skal der være forklaringer til de enkelte poster.

Boligafdelingens beboere får en sammentrængt udgave af budgettet
fsb udarbejder en kort og overskuelig version af budgettet, der sendes til beboerne senest 1 uge før afdelingsmødet. Beboerne skal samtidig have at vide, at de kan få udleveret et mere udførligt budget, hvis de ønsker det.