Hvad skal man skrive i en ansøgning?

Det er forskelligt fra fond til fond, hvordan man skal søge (digitale skemaer, brevpost mv) og hvad de gerne vil have beskrevet i ansøgningen. I skal derfor altid tjekke ansøgningsvejledningerne på fondens hjemmeside. Husk også at tjekke, hvem der er berettiget til at søge og særlige krav til medfinansiering mv., inden I går i gang med at skrive ansøgningen.

Regn med, at I som udgangspunkt skal redegøre for:

 • Introduktion/resumé
 • Baggrund/problemidentifikation
 • Formål
 • Målgruppe
 • Aktiviteter
 • Forventede resultater/succeskriterier
 • Tidsplan
 • Budget, inklusiv eventuel lokal medfinansiering
 • Organisering
 • Evaluering af projektforløb/resultater
 • Formidling til målgrupperne
 • Forankring efter projektets afslutning
 • Kontaktoplysninger