Gode råd om kontakten med fondene

Følg anvisningerne på fondenes hjemmesider.
Det er ikke ualmindeligt, at op mod 25 % af ansøgningerne hos en fond er mangelfulde eller har grundlæggende fejl. Det kan fx være, at man har glemt at vedhæfte de bilag, som fondene kræver, eller at budgettet for projektet ikke følger den skabelon, som kræves. Og det er jo ærgerligt, hvis det er fejl i formalia, der gør, at man får afslag.

Så tjek derfor kravene grundigt, inden I tilrettelægger projektet og skriver ansøgningen. Og også gerne undervejs.

Ring til fondene/puljekontorerne.
Alle offentlige puljer og mange private fonde oplyser kontaktoplysninger for fondsadministrationen på deres hjemmesider.

Og det er en god idé at ringe til dem, inden man sender sin ansøgning. Både hvis man har spørgsmål til ansøgningsvejledningen eller blot for at høre, hvad det er for særlige aktiviteter, som fondene lægger vægt på.

Man kan også være heldig at få at vide, hvor store ansøgninger, de helst vil modtage, hvis det ikke fremgår af tidligere uddelinger. Under alle omstændigheder er det en god idé at præsentere projektidéen for dem, der skal behandle ansøgningerne, så de har hørt om den, inden den sendes ind. Flere fonde uddeler kun midler ud til projekter, som de kender i forvejen.