Gode råd inden I søger støtte

Start i god tid
I praksis kan det tage alt fra et halvt til halvandet år at få støtte. Mindre puljer, som fx bydelspuljer hos lokaludvalgene, behandler som regel ansøgninger en gang om måneden. Den normale behandlingstid hos de større fonde er 3-4 måneder.

Flere fonde og puljer har herudover faste ansøgningsfrister, der varierer fra at være kvartalsvise til halv- og helårlige. Herudover tager det tid at tilrettelægge det mest optimale projekt, ligesom dialogen med fonde eller puljekontorer kan gøre, at man skal ændre i aktiviteterne, organiseringen eller økonomien for projektet inden man kan søge.

Kan I få hjælp fra fsb’s administration?
Ja, til større udviklingsrettede projekter. 
Hvis der er tale om en opgave, der relaterer sig til en boligafdeling, vil det være afdelingen, der skal betale for de brugte timer.

Hvis fundraising derimod foregår som led i en central, tværgående udviklingsopgave, kan administrationen sætte en medarbejder på opgaven.

Til små projekter er det derfor ofte for omkostningsfuldt at skulle betale for at fsb’s administration skal hjælpe, sammenholdt med det beløb, som man søger om.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at projektet tænkes sammen med de andre ting, der foregår i afdelingen (både mht. drift, vedligeholdelse og anlægsaktiviteter). Tal derfor altid med jeres driftschef om jeres ønsker, før I går i gang med at søge.

Søg kun midler til fremadrettede aktiviteter
Det kan ikke betale sig at forsøge at få dækket tidligere projekter med fondsmidler. De midler som fondene giver, vil altid være øremærket de aktiviteter, der ligger inden for projektperioden. Og ved større projekter (oftest over 100.000 kr.), er der krav om, at regnskabet og dokumentationen for tidsforbruget gennemgås af en revisor. Så søg kun midler til fremadrettede aktiviteter, som I ved, I kan dokumentere.

Skal vi betale noget selv?
Mange puljer og fonde stiller krav om medfinansiering. Det er derfor en god idé, hvis I på forhånd har afklaret, om afdelingen har mulighed for at bidrage til det samlede budget – det sker typisk på et afdelingsmøde. Medfinansieringen behøver ikke nødvendigvis at være i form af et kontant beløb, men kan også ofte være i form af ressourcer, lokaler mv.