Gode råd til fundraising

Hvilke typer projekter egner sig bedst til at søge fondsmidler?

Som udgangspunkt vil både offentlige og private bidragsydere gerne være med til at give støtte til nye måder at løse centrale samfundsproblemer for en bred målgruppe, men ikke til almindelig drift.

Det betyder, at der er størst chance for at få støtte, hvis:

  • Der er tale om udvikling af metoder til at løse konkrete udfordringer, og hvis I samarbejder med andre ud over jeres egen afdeling. Og så skal det gerne kunne fungere som inspiration for andre.
  • I arbejder sammen med andre om at udvikle en løsning, der ikke er set før. Det kan både handle om et nyt tilbud til beboerne eller nye måder at samarbejde på.
  • I skal også gerne kunne vise, at den læring der opnås i projektet bliver forankret i organisationen bagefter og at mange mennesker får kendskab til det bagefter. 

Tal altid med jeres driftschef om jeres ønsker, før I går i gang med at søge, og vær opmærksom på, at ansøgningsprocessen tager (lang) tid, og at projektet kan ændre sig undervejs. Husk også at I kun skal søge fondsmidler, hvis I har mulighed for at afsætte ressourcer til at udvikle projekterne og skrive ansøgninger.

Få flere råd til fundraising

Hvad skal man skrive i en ansøgning?

Gode råd inden I søger støtte

Gode råd om kontakten med fondene

Hvis I får afslag

Links til relevante fonde og puljer