Velkommen i organisationsbestyrelsen

Tillykke med, at du er blevet valgt til fsb's organisationsbestyrelse. Vi har samlet relevant information til dig om organisationsbestyrelsens opgaver. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte fsb på kom@fsb.dk eller telefon 3376 8280. 

Juridisk og økonomisk ansvar for hele fsb

Når du er i organisationsbestyrelsen, er du en del af den daglige politiske ledelse i fsb. Med den post følger det juridiske og økonomiske ansvar for hele fsb og alle boligafdelingerne. Det er også organisationsbestyrelsen, som ansætter den administrerende direktør. I organisationsbestyrelsen arbejder I ud fra de rammer, som lovgivningen og fsb's repræsentantskab har sat.


Opgaverne 
Repræsentantskabet har uddelegeret en række opgaver til organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen kan derfor beslutte køb af grunde, byggepolitik, nybyggeri og køb eller salg af fsb’s ejendomme osv. Det gælder også, hvis en boligafdeling skal nedlægges, og når boligafdelingernes regnskab og budgetter skal godkendes.

Organisationsbestyrelsen lægger budgettet for fsb, afgør hvilke boligafdelinger der skal have tilskud til renoveringer og hvilket forsikringsselskab, der skal have fsb som kunde.

Det er også din og resten af organisationsbestyrelsens opgave at sikre god og effektiv drift i hele organisationen, så udgifterne for beboerne holdes på et rimeligt niveau. Sidst, men ikke mindst, har organisationsbestyrelsen det overordnede ansvar for at sikre gode rammer for et aktivt beboerdemokrati.

Antal medlemmer og møder
Organisationsbestyrelsen består af 11 medlemmer. De 9 er valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer, og 2 er valgt af og blandt fsb's medarbejdere. Bestyrelsen mødes for tiden 10 gange om året. Dertil kommer en temadag og et møde, hvor I fastlægger handlingsplan for det kommende år.

Politiske udvalg
Organisationsbestyrelsen har nedsat en række politiske udvalg, der behandler sager om specifikke faglige emner, før de bliver præsenteret for organisationsbestyrelsen. Udvalgene arbejder ud fra et arbejdsgrundlag, der er godkendt af den samlede organisationsbestyrelse. Der er møde i udvalgene 4-6 gange om året.

Læs mere om de politiske udvalg

Arbejdsgrundlag
Organisationsbestyrelsen arbejder ud fra Lov om almene boliger og de vedtægter, fsb’s repræsentantskab har besluttet. 

Læs fsb’s vedtægter

Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen sætter de formelle rammer for arbejdet, og arbejdsgrundlaget beskriver, hvordan organisationsbestyrelsen vil agere og kommunikere. Dertil kommer en række strategier og en årlig handlingsplan, som du og resten af bestyrelsen udarbejder en gang om året. Grundlaget for handlingsplanen er det værdigrundlag og de målsætninger samt de politikker, som repræsentantskabet har vedtaget.

Læs fsb’s forretningsorden, arbejdsgrundlag

Læs mere om værdier, målsætninger op handlingsplan, politikker og strategier


BL Danmarks almene boliger
BL Danmarks almene boliger er interesseorganisation for de almene boligorganisationer i hele landet. De udgiver blandt andet en pjece om opgaver og ansvar i organisationsbestyrelsen. Den udgives kun elektronisk.

Læs BL’s pjece Medlem af organisationsbestyrelsen – om bestyrelsens opgaver og ansvar