Afdelingsbestyrelsens ansvarsområder

En afdelingsbestyrelses vigtigste opgave er at repræsentere de øvrige beboere og sikre, at der bliver indkaldt til afdelingsmøde, og at afdelingsmødets beslutninger føres ud i livet.

Mellem afdelingsmøderne er det afdelingsbestyrelsen, der bliver inddraget på beboernes vegne i projekter og opgaver.

Afdelingsbestyrelsen skal derudover følge dagligdagen i boligafdelingen og i samarbejde med afdelingens driftsleder og driftschef arbejde for den bedst mulige udvikling i boligafdelingen


fsb gennemfører de projekter, der er besluttet på afdelingsmødet

Det er fsb, der sørger for at iværksætte og gennemføre de projekter, der er besluttet på afdelingsmødet i boligafdelingen. Det også fsb, som køber ind på boligafdelingens vegne og gennemfører udbud, når det er nødvendigt. Afdelingsbestyrelserne kan se og få gennemgået tilbuddene på bl.a. driftsmøder.

fsb er desuden arbejdsgiver for de ansatte på ejendomskontoret og står derfor for ansættelser og afskedigelser. Afdelingsbestyrelsen vil blive inddraget i ansættelsesprocessen, når der er tale om ledende medarbejdere, og orienteret ved øvrige ansættelser.


På Min side kan du se, hvem der er driftschef i din afdeling. 

Log ind på Min side

Find dit ejendomskontor