Mød andre beboervalgte

Hvis du er medlem af en afdelingsbestyrelse i fsb, har du mulighed for at udveksle erfaringer med medlemmer fra afdelingsbestyrelserne i andre af fsb’s boligafdelinger. 2-4 gange om året bliver du indbudt til møde i den sektion, din boligafdeling tilhører. Der er et medlem af organisationsbestyrelsen i hver sektion.

Se hvilken sektion din boligafdeling er med i (pdf)


Deling af viden, netværk og samarbejde på tværs af afdelingerne
Du og de andre deltagere på sektionsmødet bestemmer, hvad mødet skal bruges til. Oftest er det erfaringsudveksling om relevante og aktuelle emner, men I kan også invitere fx oplægsholdere til sektionsmøderne, hvis I ønsker at få et emne belyst.

Organisationsbestyrelsen har afsat 30.000 kr. pr. sektion til sektionsarbejdet. Udgifterne til sektionsmøderne kan dækkes af denne pulje med max. 2.000 kr. pr. møde. Ellers kan pengene bruges til relevante aktiviteter i sektionen. Det kan fx være til betaling af oplægsholdere eller til faglige udflugter.


Sektionerne mødes på tværs

En gang om året inviterer organisationsbestyrelsen til et fælles sektionsmøde, hvor aktuelle emner kan debatteres på tværs af organisationen. fsb’s direktion er til stede ved dette møde.