Ydelser I får med

Alle boligafdelinger har gennem administrationsbidraget ret til en række ydelser i forbindelse med afdelingsmøderne.

Budgetmøderne

  • fsb sender et udkast til budget til afdelingsbestyrelsen
  • fsb holder budgetmøde med afdelingsbestyrelsen
  • fsb indføjer eventuelle ændringer til budgettet og sender det tilrettede budget og referat af mødet til afdelingsbestyrelsen

 

Inden afdelingsmødet

  • fsb trykker og sender en indkaldelse til alle lejemål senest 4 uger før afdelingsmødet
  • fsb kvalitetssikrer så vidt muligt de indkomne forslag, så der kan stemmes om dem
  • fsb trykker og udsender den endelige dagsorden, budget, forretningsorden, rammer for beboerdemokratiet og eventuelle forslag senest 1 uge før afdelingsmødet til alle lejemål 

 

Selve afdelingsmødet

  • Referent fra fsb skriver konklusionsreferat af afdelingsmødet
  • fsb’s driftschef kan deltage og eventuelt fremlægge budgettet, hvis afdelingsbestyrelsen ønsker det
  • Afdelingsbestyrelsen kan bestille en dirigent fra dirigentkorpset
  • fsb vurderer, om der skal være andre fagpersoner til stede fx en projektleder eller en økonomikonsulent.