Afdelingsmøde med digital dialog

Et afdelingsmøde kan beslutte, at I skal supplere jeres fremtidige afdelingsmøder med digital dialog. Med digital dialog kan I og resten af beboerne i jeres boligafdeling frem til afdelingsmødet stille forslag, debattere og stille op til afdelingsbestyrelsen på jeres boligafdelings hjemmeside. 

Find boligafdelingens hjemmeside
 

De digitale værktøjer er udelukkende et supplement til afdelingsmødet. I og resten af beboerne kan stadig stille forslag og stille op til afdelingsbestyrelsen, som I plejer. Alt materialet til afdelingsmødet bliver også omdelt på papir til alle. 

Stil forslag
Skal afdelingsmøder i jeres boligafdeling suppleres med digital dialog, skal en beboer eller afdelingsbestyrelsen stille forslag om det. Administrationen har lavet forslagsskabelon, I kan vælge at bruge.

Se forslagsskabelon (åbner i Word)


Vejledning til jer
Følgende er en vejledning til jer i afdelingsbestyrelsen. I vejledningen er lagt vægt på, hvordan jeres afdelingsmøde adskiller sig fra et almindeligt afdelingsmøde. Under hvert punkt kan I se, hvem der gør hvad (dette står i kursiv). 

Se tidslinje for afdelingsmødet (åbner i pdf)


Senest 4 uger før afdelingsmødet
Indkaldelse til afdelingsmødet omdeles til alle beboere. 

På boligafdelingens hjemmeside kan I og resten af beboerne: 
• Læse indkaldelse 
• Stille op til afdelingsbestyrelsen 
• Stille et forslag
• Deltage i debatten af forslag

Administrationen lægger materialet til afdelingsmødet på jeres hjemmeside og sørger for, at den digital dialog er klar.

Det er en god idé, hvis I så tidligt som muligt opretter jer som brugere på hjemmesiden. Det kan inspirere de øvrige beboere til at bruge siden. Se på hjemmesiden, hvordan I gør. 
Det er også en god idé, hvis I holder øje med, hvilke forslag der bliver oprettet og kommenterer forslaget, hvis det er relevant. Har I selv oprettet et forslag, og en beboer kommenterer det, får I en mail.


2 uger før afdelingsmødet
Alle forslag skal være stillet senest 2 uger før afdelingsmødet. I og de øvrige beboere kan derfor ikke længere stille forslag, men det er stadig muligt at kommentere forslag på hjemmesiden. 

Administrationen lukker for muligheden for at stille forslag på hjemmesiden. I kan stadig kommentere forslag. 


1 uge før afdelingsmødet
På hjemmesiden kan I og de øvrige beboere se materialet, blandt andet alle forslag, til afdelingsmødet. Materialet på papir omdeles til beboerne. 

I kan kommentere forslag på hjemmesiden og stille op til afdelingsbestyrelsen, indtil én hverdag før afdelingsmødet. Debatten af forslag fortsætter på afdelingsmødet, hvor man også kan stille op til afdelingsbestyrelsen. 

Administrationen lægger materialet på hjemmesiden. 


Afdelingsmødet
Afdelingsmødet holdes. En dirigent vælges.

Dirigenten oplyser om hjemmesiden og kandidater, der er stillet op til afdelingsbestyrelsen på hjemmesiden.


4 uger efter afdelingsmødet
Referat kan ses senest 4 uger efter afdelingsmødet på hjemmesiden. 

Administrationen lægger referatet på hjemmesiden.