Telefon og internet fra 2018

Bruger et medlem af en afdelingsbestyrelse sin telefon eller internetforbindelse til bestyrelsesarbejdet, kan han/hun fra 2018 få dækket sine udgifter til brug af telefon og internet i dette arbejde. Det kræver, at afdelingsmødet beslutter, at det skal være sådan.

Skal I modtage telefongodtgørelse, skal der derfor stilles forslag om det på afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal desuden godkende et budget for tilskud til brug af telefon og internet.

Hent forslagsskabelon (åbner i Word)


Skattefrit op til 2.350 kr. 
Der kan udbetales op til 2.350 kr. årligt skattefrit (2016-niveau) pr. person til ét eller flere medlemmer af en afdelingsbestyrelse til dækning af telefonsamtaler og internetforbrug. Udbetales der mere end 2.350 kr., skal der betales skat af hele beløbet. 


Godtgørelsen godkendes med budgettet
Beslutter afdelingsmødet, at der kan udbetales telefongodtgørelse, skal det fremover indarbejdes og vedtages med budgettet. Det vil sige, at I på afdelingsmødet fremover skal godkende budgetter og regnskaber for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og telefongodtgørelse.


Udfyld blanket og send den til fsb's administration
Skal et medlem modtage godtgørelse, skal han/hun udfylde en blanket. På blanketten skal kun det forbrug, som han/hun har haft i forbindelse med bestyrelsesarbejdet fremgå. Det vil sige, at den samlede udgift til telefon og internet ikke skal fremgå.  Yderligere dokumentation er ikke nødvendig.

Hent blanket (åbner i pdf) 

Send den udfyldte blanket til okonomiafdeling@fsb.dk. fsb udbetaler telefongodtgørelsen og indberetter til SKAT. Husk at formanden for afdelingsbestyrelsen skal skrive blanketten under.