Før du klager

Hvis du vil klage over en beboer, er det en god idé først at tale med ham/hende og forsøge at løse problemet. Det kan løse mange problemer at tale sammen, så du måske ikke behøver at klage.

Nogle gange er det dog ikke nok at tale sammen. Det kan blive nødvendigt at involvere andre, hvis en beboer ikke overholder husordenen og/eller de love og regler, der gælder i samfundet i almindelighed.

Få hjælp til at løse konflikter
Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte ejendomskontoret. De ansatte er uddannede i konflikthåndtering. De kan derfor sammen med fsb's jurister og konfliktmæglere vurdere, om konfliktmægling er en mulighed, eller om situationen kræver en skriftlig henvendelse til naboen.

fsb har ansat konfliktmæglere, som kan hjælpe med at løse op for de problemer, der kan opstå mellem beboere. Det er frivilligt at deltage i konflikthåndtering.

Du bør altid kontakte ejendomskontoret, inden du sender en klage til fsb.
Hvis du vil klage, anbefaler vi, at du benytter fsb's klageskema

Klageskemaet kan benyttes til husordensager - dvs klager hvor en beboer ikke efterlever reglerne i husordenen. Hvis I er flere beboere, som er generet af en nabo, så er det mest hensigtsmæssigt, hvis I alle hver især udfylde et klageskema.

Klager over støj
Visse former for lyde og støj må accepteres og følger af, at bo side om side i etageejendom eller rækkehus. 
Når man foretager almindelige gøremål i boligen, vil det ind imellem kunne høres af naboerne, og måske opleves som generende. Imidlertid er der tale om lyde, der opstår ved normalbrug af lejemålet, og som ikke er en overtrædelse af husordenen eller god skik og orden.
fsb har kun mulighed for at påtale forhold, som ligger ud over det acceptable, eksempelvis høj musik i nattetimerne.
Gener, som ikke er en overtrædelse af husordenen, kan håndteres ved dialog og mægling mellem de involverede beboere. Du kan få hjælp fra fsbs konfliktmægler, hvis du har brug for at løse en konflikt om støj. Skriv til jura@fsb.dk


Læs hvordan du klager

Læs artiklen: 'Vi skal lytte til hinanden'

Læs artiklen: 'Det nytter at tale sammen'Pjece om konfliktrådgivning og mægling

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv