Om din husleje

Når du modtager din huslejeopkrævning, er der en række udgifter ud over selve huslejen. Dem kan du læse mere om her, men bemærk at en huslejeopkrævning er forskellig fra beboer til beboer, og derfor er det ikke sikkert, at du har alle udgifterne på din huslejeopkrævning.
Du kan se dine huslejebetalinger på Min Side.


Boligleje:
Dette beløb dækker den egentlige husleje.

Læs: Din husleje går til


Hjemfaldspligt:
Et beløb, du skal betale, hvis din boligafdeling har skulle købe sig fri af Københavns Kommunes hjemfaldspligt. Hjemfaldspligten er en ret for Københavns Kommune til at købe en ejendom tilbage for den oprindelige salgssum.


Vask: I nogle boligafdelinger betaler beboerne for deres vask over huslejen. Beløbet afhænger af, hvor meget de har brugt vaskeriet i den pågældende måned.


Copy Dan afgift:
Et beløb, der skal betales når du har TV eller radio. Beløbet går til dem, der har rettighederne til det indhold, der bringes i radioen og på TV.


TV-pakke/Fællesudgift antennebidrag:
Betaling for den TV-pakke du har adgang til.

Bolignetbidrag: De omkostninger, der er forbundet med at have mulighed for at se TV og have internet i boligerne. Dækker også vedligeholdelse af disse systemer. Skal betales af alle, også selvom man ikke har TV eller adgang til internettet.


Internet:
Betaling for den internetforbindelse, du har valgt, hvis I har en fælles internetløsning i boligafdelingen.


Aconto varmebidrag:
Betaling for den varme, som du forventes at bruge. Én gang årligt modtager du en opgørelse, der viser dit forbrug. Her kan du se, om du skal have penge tilbage eller betale ekstra, alt efter om dit forbrug har været mindre eller større end det forventede. Hvis du får opgørelsen fra fsb, kan du få hjælp til at forstå, hvad de enkelte punkter på opgørelsen betyder.

Læs: Forstå din varmeopgørelse


Aconto vand:Betaling for det vand, som du forventes at bruge. Én gang årligt modtager du en opgørelse, der viser dit forbrug. Her kan du se, om du skal have penge tilbage eller betale ekstra, alt efter om dit forbrug har været mindre eller større end det forventede. Hvis der ikke er individuelle vandmålere i boligerne, betales vand som en del af huslejen.


Aconto el:
Betaling for den el, som du forventes at bruge. Én gang årligt modtager du en opgørelse, der viser dit forbrug. Her kan du se, om du skal have penge tilbage eller betale ekstra, alt efter om dit forbrug har været mindre eller større end det forventede. Det er kun i få boligafdelinger, at el betales som et acontobeløb over huslejen.


Huslejetillæg/modernisering:
Hvis du eller en tidligere beboer i lejligheden har brugt kollektiv råderet, skal denne udgift betales tilbage via huslejen indtil lånet er betalt tilbage.

Læs om kollektiv råderet


Kælder: Betaling for leje af kælderrum. Kun aktuel hvis du har lejet ekstra kælderrum.

 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv