Udgifter og afregning når du flytter

Der er 3 måneders opsigelse på en bolig i fsb. Det betyder, at hvis du flytter ud af din bolig, inden perioden for opsigelse udløber, forsøger fsb at leje boligen ud så hurtigt som muligt. Men fsb skal bruge tid på at finde en ny beboer og sætte lejligheden i stand. Der kan derfor være en periode på op til 3 måneder, hvor du risikerer at skulle betale dobbelt husleje.

Der kan desuden være udgifter til at sætte din bolig i stand, som du skal betale, og som bliver trukket fra dit indskud. Du kan med andre ord ikke være sikker på at få dit fulde indskud tilbage.

Pas på din bolig, mens du bor der
Du skal holde din bolig ved lige, mens du bor i den. Alle boligafdelinger i fsb har vedtaget et vedligeholdelsesreglement. I det kan du læse, hvordan en bolig skal være, når du flytter ind, mens du bor i den, og når du flytter ud igen. Du kan også se, hvornår det er dig, og hvornår det er din boligafdeling, der skal betale, hvis noget skal sættes i stand.

Du finder vedligeholdelsesreglementer på Min Side og på din boligafdelings hjemmeside 


Når du flytter fra din bolig i fsb, vil du modtage to afregninger – en foreløbig og en endelig afregning.


Foreløbig afregning
Du modtager den foreløbige afregning senest 6 uger efter den dato, hvor boligen er udlejet.

Den foreløbige afregning indeholder en opgørelse over det, du har til gode (indbetalt husleje, indskud mv.) og det, du skal betale (istandsættelse, evt. mislighold, anden afregning mv.). 

Dine forbrugsudgifter er ikke med her, men afregnes i den endelige afregning. Til at dække forbrugsudgifterne tilbageholder fsb et passende beløb baseret på tidligere forbrug.


Endelig afregning
Du modtager den endelig afregning for dit forbrug af el, vand og varme senest 4 måneder efter den såkaldte skæringsdato for den pågældende afdeling. 


Skæringsdatoen er den dato, hvor den årlige opgørelse for alt forbrug i ejendommen, skal gøres op. Hvis din lejlighed fx bliver genudlejet fra den 1. april, og skæringsdatoen, i den ejendom du fraflytter, fx er den 1. juli, vil du få en endelig afregning senest den 1. november samme år. 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv