Særligt om brand og skybrud

Særligt efter brand
Selvom du gør alt for at undgå brand, er din nabo måske ikke lige så forsigtig med stearinlys, juledekorationer, frituregryder osv. Hvis der opstår en brand hos naboen, kan røg, sod, og vand fra brandslukning trænge ind i din bolig og ødelægge dine ting. Bliver dine ting ødelagt, er det din forsikring – eller dig – der skal dække skaderne.

Hvis din bolig bliver ubeboelig efter en brand eller vandskade skal du og din familie genhuses. Genhusning, opmagasinering eller flytning dækkes af din indboforsikring.

 

Særligt efter skybrud
Efter en vandskade - fx et skybrud - kontakter ejendomskontoret et skadeservicefirma, som får vandet væk fra kælderen og tørrer bygningerne. Fugtskadede bygningsdele og vådt inventar fjernes. Gulve og vægge gøres rene.

Det er dit ansvar at flytte dine ting og at rydde op i dit kælderrum. Ejendomskontoret anviser, hvor du kan komme af med skadede ejendele og affald. Husk gummistøvler og gummihandsker, når du rydder op. Vand, der er kommet op fra kloakken, er fyldt med bakterier.

Det er din indboforsikring, der skal dække skader på dine ting efter vandskade.

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv