Forberedelse af beboeraktiviteter og arrangementer

Arrangementer og andre aktiviteter er med til at øge det gode naboskab i boligafdelingen. Mange steder i fsb er der lange traditioner for at arrangere fx fastelavns- og sommerfester med musik, mad og glade mennesker.

Når du skal arrangere en fest, en strikkeklub, et bankospil eller lignende, er det godt at være grundigt forberedt. Forberedelse kan være med til at forebygge ulykker, klager og støj, problemer med hygiejne, rod i bilagene og andre ærgerlige overraskelser.

Gør alt for at undgå fejl og uheld
Der skal ikke så meget omtanke til, for at man kommer på sikker grund. Med grundig forberedelse og klare aftaler om opgavefordeling er man nået langt, når man vil sikre, at det ikke går galt til arrangementerne.

Hvis der for eksempel skal være en trampolin til sommerfesten, så skal I huske at overveje, hvad I gør, hvis børn ude fra kan komme ind. Det er også nødvendigt at beslutte, hvem der har ansvaret for at holde øje med trampolinen dagen igennem.

Fem gode råd til forberedelse af beboeraktiviteter

  1. Ulykker: Er der noget ved aktiviteten, hvor man kan komme galt afsted? Hvis ja, så beslut, hvordan I bedst forebygger ulykker. Husk at fsb’s forsikring ikke dækker arrangører og deltagere i aktiviteterne.
  2. Mad og hygiejne: I skal ikke registreres og have beviser, men I bør overholde de mest almindelige hygiejneregler og sikre jer, at maden er i orden.
  3. Betaling og dokumentation: Gem alle bilag og dokumentation for jeres udgifter og indtægter. Så kan I få penge for eventuelle udlæg.
  4. Støj og musik: Forebyg eventuel utilfredshed med støj og musik ved at orientere om aktiviteten til alle beboere i god tid. Følg jeres husordens regler om støj.
  5. Kompetencer: Brug de beboere, der i forvejen ved noget om fx mad og økonomi til at stå for de relevante opgaver.

Kontakt evt. fsb’s juridiske afdeling, hvis I er tvivl om noget, når I forbereder jeres beboerarrangement. Skriv til driftbygogjura@fsb.dk

 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv