Vær med i en beboergruppe

Har du et forslag til en aktivitet eller et projekt i din boligafdeling, kan du (eller en af de andre beboere) på afdelingsmødet stille et forslag om, at der bliver nedsat en beboergruppe til at gennemføre det. Beboergrupper kan fx arbejde med

  • Legeplads
  • Boligafdelingens hjemmeside
  • Beboeraktiviteter
  • Tryghedsskabende foranstaltninger

Hvis afdelingsmødet beslutter, at beboergruppen skal oprettes, skal der vælges medlemmer til gruppen på mødet. Det skal også besluttes af afdelingsmødet, hvis beboergruppen skal have en budgetramme, og hvem der skal forvalte denne. 

En beboergruppe bliver oprettet for en tidsbegrænset periode og til at løse en konkret opgave. 

Læs også
Om forberedelse af beboeraktiviteter og arrangementer

 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv