Organisationsbestyrelsen

På repræsentantskabsmødet stiller Sarah op til organisationsbestyrelsen og bliver valgt. Dermed er hun en del af den daglige politiske ledelse i fsb. Med den post følger det juridiske og økonomiske ansvar for hele fsb og alle boligafdelingerne.

I organisationsbestyrelsen er Sarah med til at lægge budgettet for fsb men også til at beslutte, om der skal bygges, hvilke afdelinger der skal have tilskud til renoveringer, hvilket forsikringsselskab, der skal have fsb som kunde og meget mere.

Organisationsbestyrelsen behandler også alle boligafdelingernes regnskaber og budgetter, når de har været forelagt i boligafdelingerne. Derfor har organisationsbestyrelsen viden om hver enkelt afdeling og dens fysiske og økonomiske tilstand.

Det er også organisationsbestyrelsens opgave at sikre god og effektiv drift i og af hele
organisationen, så udgifterne for beboerne holdes på et rimeligt niveau. Og sidst men ikke mindst har organisationsbestyrelsen det overordnede ansvar for at sikre gode rammer for et aktivt beboerdemokrati.

Læs om administrationen

Se også dettte interview om at være med i organisationsbestyrelsen med Ida Kunov-Kruse, beboer i Kantorparken.
Tilbage til start

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv