Afdelingsmødet

Mange kalder afdelingsmødet for generalforsamlingen, fordi det er her, beboerne samles og træffer beslutninger, som gælder i boligafdelingen.

Sarah er kommet til afdelingsmødet. Hun og de andre beboere skal beslutte, hvilke opgaver der skal sættes i gang det kommende år. Skal opgangene males, skal der sættes penge af til nyt vaskeri, skal der holdes høstfest? Der kan være mange forskellige forslag på et afdelingsmøde, hvor også budgettet bliver behandlet. Det betyder, at beboerne er med til at bestemme, hvad det kommende års husleje bliver.

På afdelingsmødet beslutter beboerne også reglerne for at vedligeholde og forbedre i boligerne, og om der skal ændres i husordenen. Det er altså et flertal af beboere, der beslutter, om man fx må have hund.

På afdelingsmødet kan Sarah og de øvrige beboere også stille op til valg til afdelingsbestyrelsen.

Læs om afdelingsbestyrelsen

Se også dette interview om at deltage i afdelingsmødet med Jørgen Bolgers, beboer i Stakhaven.

Tilbage til start

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv