Afdelingsbestyrelsen

På afdelingsmødet bliver Sarah valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Der skal hun repræsentere alle beboere i afdelingen og ikke kun sig selv. Afdelingsbestyrelsen skal sikre, at der indkaldes til afdelingsmøder, så beboerne har mulighed for at stille forslag og træffe beslutninger.

Afdelingsbestyrelsen må også stille forslag, men det er afdelingsmødet, der træffer beslutningerne.

Afdelingsmøderne skal forberedes, og det gør afdelingsbestyrelsen sammen med fsb. Efter
afdelingsmødet skal de vedtagne forslag og det godkendte budget blive til handling. Her har afdelingsbestyrelsen også en vigtig rolle, for selv om en stor del skal udføres af ansatte i fsb, så har beboerne indflydelse på den praktiske gennemførelse. Det har de via afdelingsbestyrelsen.

Læs om repræsentantskabet

Se også dette interview om at være med i afdelingsbestyrelsen med Frank Bentin, beboer i Bellahøj.

 

Tilbage til start

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv