Administration

Organisationsbestyrelsen ansætter en direktør til at lede den daglige virksomhed. Det er så hans opgave at sikre, at der er ansat de rette personer til at løse de mange forskellige opgaver, der er i hele fsb.

Når Sarah eller en anden beboer har en opgave, som skal løses i deres lejlighed, er det oftest det lokale ejendomskontor, der enten løser opgaven eller sikrer, at der sendes bud efter nogen, der kan. Til gengæld er det fsb’s administration, der i dagligdagen støtter boligafdelingerne og det lokale ejendomskontor med faglig viden samt teknisk og økonomisk hjælp, når der er større opgaver, der skal løses.

Det er også administrationen, der sørger for at leje boligerne ud og står for opskrivning, opkrævning og afregninger med den enkelte beboer.

Tilbage til start

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv