Temamøde for beboervalgte - få viden om digitale afdelingsmøder

Igen i år har jeres boligafdeling mulighed for at gøre afdelingsmødet mere digitalt og måske få flere af de beboere, der normalt ikke kommer til afdelingsmøderne, til at deltage.

Nye digitale værtøjer til afdelingsmødet giver mulighed for, at beboerne kan gå ind på afdelingens hjemmeside og stille forslag og debattere dem inden mødet samt stille op til afdelingsbestyrelsen. På hjemmesiden vil de fremover også kunne finde materialer til afdelingsmødet - fx indkaldelse, budget og referat.

De digitale værktøjer på hjemmesiden er ikke en erstatning for det almindelige afdelingsmøde, men et supplement til det, og flere boligafdelinger i fsb har allerede gode erfaringer med at bruge de digitale muligheder.

På dette temamøde får I præsenteret de digitale værktøjer til afdelingsmødet. I hører også, hvordan man kan holde et digitalt afdelingsmøde. Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål til både fsb og en boligafdeling, der har brugt de digitale værktøjer.  

Tid: Onsdag den 30. marts 2016 kl. 17.00-20.00 (inkl. let forplejning)
Sted: Vartov, Grundtvigstuen, Farvergade 27, 1463 København K
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 15. marts 2016