Helhedsplaner - set med beboernes øjne

Bliv skarp på din rolle og indflydelse som afdelingsbestyrelse i afdelinger med fysiske helhedsplaner.

Deltagere
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har en helhedsplan i afdelingen eller en på vej.

Formål
Kurset giver dig en viden om rammerne for de fysiske helhedsplaner samt en forståelse for faserne i en byggesag. Der lægges op til drøftelser om jeres rolle og indflydelse som afdelingsbestyrelser, og hvordan I kan bidrage til kommunikation med beboerne før, under og efter en byggesag.

Indhold og emner
Som afdelingsbestyrelse kan jeres viden og opmærksomhed på beboernes tilfredshed have stor betydning for, at den fysiske helhedsplan i jeres afdeling når godt i mål. Dette kursus er en introduktion for afdelingsbestyrelser til de fysiske helhedsplaner, jeres rolle, indflydelse og kommunikation med beboerne i løbet af hele byggesagen.

Kurset byder på oplæg og dialog om:
Hvad er en helhedsplan?
Baggrund, indhold, krav, procedurer og økonomi
Landsbyggefonden og andre involverede
Afdelingsbestyrelsens rolle og indflydelse i forhold til en helhedsplan
Faserne i en byggesag
Kommunikation før, under og efter en byggesag

Tid: Lørdag den 9. april 2016 kl. 10.00-17.00
Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Tilmeldingsfrist: Mandag den 7. marts 2016 - læs om tilmelding her: tilmelding til BL-kurser