AFHOLDT: Få beboerne med - for beboervalgte

Hvis I vil skabe større engagement hos jeres beboere, skal I måske gøre noget andet end i dag. 

Kom og få tips til, hvordan man kan få flere beboere til at deltage i aktiviteter i boligafdelingen, tage medejerskab for sommerfester, gårdprojekter og lignende - og få dem til at komme til afdelingsmøderne.

På sigt ender I med at styrke beboerdemokratiet - og måske vil der være nogle af de aktive, som stiller op til bestyrelsen.

Arrangementet er inkl. en let forplejning.

Tid: torsdag, 22. oktober, 2015 kl: 17:00-20:00
Sted: Bispeparkens beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV
Tilmeldingsfrist: onsdag, 7. oktober, 2015

Fill out my online form.