Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Deltagere
Medlemmer af organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser.

Formål
Formålet med budget- og formidlingskurset er at give den valgte et overblik over budgettets poster samt indblik i og forståelse for, hvordan man som bestyrelsesmedlem kan spille en aktiv rolle i formidlingen af budgetforslaget for boligafdelingerne. Kurset har desuden fokus på, hvordan man skaber et godt budgetsamarbejde med administrationen.

Indhold og emner
Kurset indeholder en gennemgang af budgettets betydning for afdelingens valg og prioriteringer af vedligeholdelse og boligstandarder. Kurset giver en kort introduktion til budgettets konti.

  • Budgettet som grundlag for indflydelse og formidling til beboermøde
  • Planlagt og periodisk vedligeholdelse
  • Budgetproceduren og det gode samarbejde med administrationen
  • Afdelingsmødets budgetbehandling og godkendelse
Tid: Fredag den 26. februar 2016 kl. 17.00 til lørdag den 27. februar 2016 kl. 16.00
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: Fredag den 22. januar 2016 - læs om tilmelding her: tilmelding til BL-kurser