Boligsociale helhedsplaner og afdelingsbestyrelser

Bliv skarp på din rolle som afdelingsbestyrelse i afdelinger med boligsociale helhedsplaner, og hvordan du kan bidrage til samarbejde og udvikling af projekter til gavn for beboere og afdeling.

Deltagere
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har en helhedsplan i afdelingen, eller har en på vej.

Formål
At sætte fokus på afdelingsbestyrelsernes rolle i arbejdet med den boligsociale helhedsplan og de projekter og aktiviteter, der igangsættes i samarbejdet med beboere, boligsociale medarbejdere og eksterne partnere. På kurset får I erfaring med at udvikle jeres egen projektidé.

Indhold og emner
Hvad er jeres rolle som afdelingsbestyrelser, når I har en boligsocial helhedsplan i afdelingen? Hvordan kan I bidrage til et godt samarbejde mellem beboere, boligsociale medarbejdere, projekter og eksterne parter? Kurset giver jer erfaring med at udvikle jeres egen projektidé til gavn for beboere og boligafdeling, hvor I introduceres til, hvad der kan være jeres rolle som afdelingsbestyrelse, og hvordan I kan bidrage til et godt samarbejde i den boligsociale helhedsplan.

  • Det boligsociale arbejdes historik
  • Organiseringen af det boligsociale arbejde og økonomien bag
  • ABCD-metoden
  • Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne, beboerne, samarbejdspartnere og de boligsociale medarbejdere.
  • Udvikling af egen projektidé
Tid: Lørdag den 2. april 2016 kl. 10.00-17.00
Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 
Tilmeldingsfrist: Mandag den 29. februar 2016 - læs om tilmelding her: tilmelding til BL-kurser